Skip to main content

Over de vragenlijst

De vragenlijst is voor mensen die op zoek zijn naar een woonplek waar ook zorg geboden wordt. En in het bijzonder kleinschalige wooninitiatieven met 3 tot 30 bewoners.

De vragen helpen om een goede keuze te maken over onderwerpen die voor de (toekomstige) bewoner van het wooninitiatief belangrijk zijn.

De vragen zijn ingedeeld aan de hand van de volgende vijf thema’s: dagindeling, sociaal-emotioneel, woonomgeving, zorg -en begeleiding en zeggenschap.

“Bij het beantwoorden van de vragen, kan je erachter komen dat je niet zelf mag bepalen hoe laat je gaat eten, dan kan je daar je beslissing op baseren. Dus ik denk dat deze vragen echt super behulpzaam zijn in het kiezen van een woning.”

– Daniëlle Amelsbeek (28) woont bij wooninitiatief Calipso in Almere.

Tip: deel je vragenlijst

Deel vooraf je de vragenlijst met de leiding van het wooninitiatief, zodat zij alvast weten waar je graag over zou willen praten. Je kan je vragen printen en naar hen opsturen of emaillen.