Skip to main content

Wat is eigen regie?

Eigen regie gaat om het zelf beslissen over jouw leven en zorg en ondersteuning daarbij. Je eigen leven kunnen leiden zoals jij dat wilt, dat staat centraal.

Niet iedereen wil of kan zelf beslissen. Maar als bijvoorbeeld een begeleider of een familielid je helpt bij het kiezen voor een wooninitiatief, dan gaan ze uit van wat jij wilt en kunt.

Eigen regie betekent niet dat je alles zelf kunt bepalen. Als je samen met anderen in een wooninitiatief woont, moet je natuurlijk ook rekening houden met hun wensen. Daar maak je dan samen goede afspraken over.

“Mijn eigen leven indelen. Bepalen wat ik doe, hoe laat ik naar bed ga, wat ik eet, waar ik heen ga op een dag. Eigen regie betekent voor mij dat ik zelf dingen kan kiezen en bepalen. Dus dat ik ook zelf kan kiezen of hulp wil vragen of het zelf wil doen, of helemaal niets wil doen.”

– Daniëlle Amelsbeek (28) woont bij wooninitiatief Calipso in Almere.