Skip to main content

Wat is eigen regie?

Eigen regie gaat om het zelf beslissen over jouw leven en zorg en ondersteuning daarbij. Je eigen leven kunnen leiden zoals jij dat wilt, dat staat centraal.

Een persoonlijke vragenlijst

In de vragenlijst zijn over allerlei onderwerpen vragen opgenomen die je kunt gebruiken in het gesprek met wooninitiatieven. Je kunt de vragenlijst zelf samenstellen met onderwerpen die jij belangrijk vindt.

De vragenlijst helpt je om goed geïnformeerd te kiezen voor een kleinschalig wooninitiatief. Met de vragenlijst kun je nadenken over de vragen die voor jou belangrijk zijn. Jij bepaalt zelf of samen met jouw naaste welke vragen je wilt stellen.

 • Thema zeggenschap
 • Thema sociaal emotioneel
 • thema zorg en begeleiding
 • thema woonomgeving
 • thema dagindeling

Blijf in gesprek over eigen regie

GesprekEigenRegie.nl is ontwikkeld met een focus op wonen in een kleinschalig wooninitiatief. Let wel, eigen regie is belangrijk in alle situaties waar zorg en begeleiding wordt geboden. Dus ook bij de keuze voor het wonen bij een reguliere zorgaanbieder kun je de vragenlijst gebruiken.

 Je kunt de vragenlijst ook gebruiken als je al in een wooninitiatief woont. Met de gesprekslijst kun je samen met de andere bewoners en je zorgverleners in gesprek gaan over eigen regie.

GesprekEigenRegie.nl wil je inspireren om..

 • .. je eigen leven te kunnen leiden zoals je dat zelf wilt.

 • .. zeggenschap te nemen over de keuzes die je wilt maken.

 • .. mogelijkheden te krijgen tot ontwikkeling en ontplooiing.

 • .. in gesprek met het wooninitiatief invloed te kunnen uitoefenen.

 • .. in het dagelijks leven eigen keuzes te maken.

 • .. je inzicht te geven om een goed leven te leiden.

Als iemand ondersteuning nodig heeft bij het voeren van eigen regie, is hij als mens het uitgangspunt bij beslissingen die hem aangaan.

Eigen regie gaat over het brede beeld van het leven, waaronder zorg, begeleiding,  inkomen, arbeid, dagbesteding en onderwijs.

Niet iedereen wil altijd de regie, de mate van gewenste zelfsturing kan verschillen tussen personen en situaties.

Als mens maak je ook altijd onderdeel uit van een groep, waarin je rekening met elkaar houdt. Jouw individuele keuzes moeten wel ruimte bieden aan de vrijheid van anderen.