Skip to main content

Start een gesprek
over Eigen Regie

Stel nu je persoonlijke vragenlijst samen voor een goed gesprek over wonen in kleinschalige wooninitiatieven. GesprekEigenRegie.nl richt zich op mensen met een beperking, mensen met psychiatrische problematiek en ouderen die behoefte hebben aan een woonplek waar ook zorg geboden wordt.

Wat is GesprekEigenRegie.nl?

Goede zorg gaat uit van de eigen regie van bewoners van wooninitiatieven. GesprekEigenRegie.nl helpt je met de volgende 4 stappen een goed gesprek te voeren met jouw toekomstige wooninitiatief.

1. Alle vragen

Een uitgebreide lijst met thema’s, onderwerpen en vragen die je zou kunnen stellen in het gesprek.

2. Mijn lijst

Kies de vragen die jij belangrijk vindt om te stellen en voeg ze toe aan ‘Mijn lijst’.

3. In Gesprek

Neem contact op met het wooninitiatief en plan samen een gesprek over Eigen Regie.

4. Resultaat

Luister goed naar elkaar en vraag door. Maak weloverwogen een keuze waar je wilt wonen.

Kom in gesprek over eigen regie

Aan de hand van diverse thema’s en onderwerpen hebben we vragen opgesteld die het waard zijn te stellen. Samen in gesprek over onderwerpen die jij belangrijk vindt, zodat je samen een weloverwogen keuze maakt voor jouw plek om te wonen.

  • Dagindeling

  • Sociaal emotioneel

  • Woonomgeving

  • Zorg en begeleiding

  • Zeggenschap