Skip to main content

Eigen regie over wonen in
een wooninitiatief

De vragenlijst is ontworpen om een weloverwogen keuze te maken voor het wonen in een kleinschalig wooninitiatief waarin tussen de circa 3 en 26 personen met elkaar wonen en zorg ontvangen.

GesprekEigenRegie.nl richt zich op mensen met een beperking, mensen met psychiatrische problematiek en ouderen die behoefte hebben aan een woonplek waar ook zorg geboden wordt. Degenen die het beleid bepalen verschillen per type wooninitiatief en afhankelijk van het type wordt er meer of minder van de bewoners en hun naasten verwacht.

Jouw persoonlijke vragenlijst

Je eigen leven kunnen leiden zoals jij dat wilt. Dat is voor iedereen van belang en wordt extra belangrijk als je wilt gaan wonen in een wooninitiatief. In de vragenlijst zijn over allerlei onderwerpen vragen opgenomen die je kunt gebruiken in het gesprek met wooninitiatieven om te kijken hoe jij jouw leven daar verder kunt gaan leiden.

Tip

Deel jouw persoonlijke vragenlijst met het wooninitiatief. Dit helpt bij een goede voorbereiding van het gesprek over eigen regie. Zo maak je samen een keuze over jouw toekomstige wooninitiatief.

Verschillende soorten woonvormen

Initiatief door naasten of bewoners

Het wooninitiatief is opgezet door ouders, familie of bewoners en wordt ook door hen bestuurd. Zij bepalen het beleid, organiseren de zorg en zijn daar ook voor verantwoordelijk. Er zijn initiatieven die zelf zorgpersoneel in dienst hebben en initiatieven die afspraken hebben met een zorgaanbieder voor het leveren van de dagelijkse zorg en ondersteuning. De ouders, familie en bewoners zijn vaak betrokken bij de selectie van de medewerkers. Zij kopen de zorg meestal in met persoonsgebonden budgetten (pgb’s), zodat ze weten wat de kosten en tarieven van zorg zijn. 

Initiatief door een zorgondernemer

Het wooninitiatief is opgezet door een zorgondernemer die de zorg organiseert volgens zijn/haar eigen visie. Bewoners en hun vertegenwoordigers hebben meestal wel invloed op de zorg, maar minder op de koers van het initiatief. Dit type initiatief beschikt over eigen personeel dat de zorg en ondersteuning levert. De zorg wordt ingekocht met een volledig pakket thuis (vpt), pgb en/of modulair pakket thuis (mpt).

Initiatief door een zorginstelling

Het wooninitiatief is opgezet door een zorginstelling die ook nog andere (grote) zorglocaties heeft. Bij de grotere zorgaanbieders hebben bewoners, ouders en naasten meestal minder directe invloed op de organisatie van de zorg en ondersteuning. Wel is het vaak mogelijk om via officiële kanalen, zoals de cliëntenraad inspraak te hebben op besluiten van het management. De zorginstelling heeft zelf personeel in dienst dat de zorg en ondersteuning levert. De zorg wordt vaak geleverd via zorg in natura (zin).

Hoe de zorg betaald wordt

De kleinschalige wooninitiatieven kunnen op verschillende manieren worden gefinancierd, vanuit de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of het zorgkantoor (Wet Langdurige Zorg). Voor beide geldt, dat dit kan op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura.

Het grote verschil hiertussen is dat bij een PGB jij als budgethouder aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht geeft om betalingen te doen aan het wooninitiatief. Bij zorg in natura wordt de betaling geregeld tussen het wooninitiatief en de gemeente of het zorgkantoor.