Skip to main content

Wat is een wooninitiatief?

In een wooninitiatief wonen mensen die ook zorg en ondersteuning nodig hebben. Er zijn wooninitiatieven voor verschillende groepen mensen, zoals mensen met een beperking, autisme of ouderen met dementie.

Soms is het familie of bewoners zelf die het wooninitiatief opzetten. Maar het kan ook een zorginstelling of een zorgondernemer zijn die een wooninitiatief start.

Welke wooninitiatieven zijn er?

Initiatief opgezet door naasten of bewoners

Het wooninitiatief is opgezet door ouders, familie of bewoners. Dat zijn ook de mensen die deze woonvorm besturen. Zij bepalen het beleid, organiseren de zorg en zijn daarvoor verantwoordelijk. Zij kopen de zorg meestal in met persoonsgebonden budgetten (pgb’s), zodat ze weten wat de kosten en tarieven van zorg zijn. Voor de zorg en ondersteuning hebben ze zelf zorgpersoneel in dienst of maken ze gebruik van een zorgaanbieder.

Initiatief opgezet door een zorgondernemer

Bij een wooninitiatief opgezet door een zorgondernemer hebben bewoners en hun vertegenwoordigers meestal wel invloed op de zorg, maar minder op de koers van het initiatief. Deze woonvorm beschikt over eigen personeel dat de zorg en ondersteuning levert. De zorg wordt ingekocht met een volledig pakket thuis (vpt), pgb en/of modulair pakket thuis (mpt).

Initiatief opgezet door een zorginstelling

In dit geval is het wooninitiatief opgezet door een zorginstelling die ook nog andere (grote) zorglocaties heeft. Bij deze grotere zorgaanbieders hebben bewoners, ouders en naasten meestal minder directe invloed op de organisatie van de zorg en ondersteuning. Wel is het vaak mogelijk om via officiële kanalen, zoals de cliëntenraad inspraak te hebben op besluiten van het management. De zorginstelling heeft zelf personeel in dienst dat de zorg en ondersteuning levert. De zorg wordt vaak geleverd via zorg in natura (zin).

Veelgestelde vragen over wooninitiatieven

Wie betaalt de kosten?

De kleinschalige wooninitiatieven kunnen op verschillende manieren worden gefinancierd, vanuit de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of het zorgkantoor (Wet Langdurige Zorg). Voor beide geldt, dat dit kan op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura.

Het grote verschil hiertussen is dat bij een PGB jij als budgethouder aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht geeft om betalingen te doen aan het wooninitiatief.

Bij zorg in natura wordt de betaling geregeld tussen het wooninitiatief en de gemeente of het zorgkantoor.De begeleiding en de zorg wordt vergoed vanuit de gemeente (Wmo) of het zorgkantoor (Wlz). Soms zitten de kosten voor het wonen (huur, energie, eten) hierbij in.  Maar het kan ook zijn dat je een andere indicatie hebt, of kiest voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dan moet je zelf de kosten voor het wonen betalen.

Meer informatie hierover vind je op deze pagina over kleinschalig wonen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

Waar vind ik een wooninitiatief?

Er is geen algemene website waar alle wooninitiatieven in Nederland te vinden zijn. Als je wilt weten welke wooninitiatieven er in jouw gemeente of regio zijn dan kun je contact opnemen met je gemeente, het zorgkantoor of je cliëntondersteuner.

Ook kun je op deze websites zoeken naar wooninitiatieven:

Waar vind ik meer informatie over kleinschalig wonen en zorg?

Meer informatie vind je op deze pagina over kleinschalig wonen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.