Skip to main content

Ken jij iemand die wil
wonen in een wooninitiatief?

En wil je hem of haar helpen om zelf de juiste keuzes te maken en (mee) te beslissen over belangrijke onderwerpen? Gesprek Eigen Regie helpt hem of haar om de juiste vragen te stellen in het gesprek met het wooninitiatief en de zorgaanbieder.

Het begint met een goede voorbereiding

In een gesprek de juiste vragen stellen kan voor mensen met een beperking, ouderen en anderen met speciale zorg- en woonwensen behoorlijk lastig zijn. Speciaal voor deze mensen heeft Gesprek Eigen Regie een uitgebreide vragenlijst samengesteld. Als begeleider kun je de ander helpen om de vragen te selecteren die voor hem of haar belangrijk zijn. De vragen zijn overzichtelijk ingedeeld aan de hand van de volgende thema’s:
  • Dagindeling

  • Sociaal emotioneel

  • Woonomgeving

  • Zorg en begeleiding

  • Zeggenschap

Zo werkt het

Aan de hand van de volgende stappen kun je degene die je begeleidt helpen om een goed gesprek te voeren en weloverwogen keuzes te maken.
vragen

1. Breng de vragenlijst onder de aandacht

De vragen in de vragenlijst zijn overzichtelijk ingedeeld aan de hand van verschillende thema’s en onderwerpen.

2. Help met het selecteren van de juiste vragen

Neem samen de vragen samen en laat degene die je begeleidt alle vragen die hij of zij belangrijk vindt toevoegen aan ‘Mijn lijst’.

3. Arrangeer een afspraak met beide partijen

En laat degene die je begeleidt tijdens het gesprek de gekozen vragen stellen en de antwoorden beoordelen in de online vragenlijst.

4. Help bij het maken van keuzes en afspraken

Laat degene die je begeleidt op basis van de uitkomst bepalen wat hij of zij wil. En help hem of haar om duidelijke afspraken te maken.